1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja


Csatlakozási feladatok 1. kategória (lakosság 3000 fő alatt)

Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
2. kategória (lakosság 3000-10000 fő között)

Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
3. kategória (lakosság 10000 fő felett)

Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
1.4
Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja
1 320 000 1 540 000 2 610 000

Kötelezően elvégzendő tevékenység.

Tervezhető:

Az adatmigrációs feladatot az E-Szoftverfejlesztő Kft. végzi, a jelenlegi EPER gazdálkodási, E-Iktat iratkezelési és E-Kata, Katawin ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerek fejlesztője.

Bármely szakrendszer (így más szolgáltató rendszereiből származó) adatainak migrációját el tudják végzeni, a pályázó önkormányzat által képviselt összes helyi önkormányzatra vonatkozóan.
Az adatmigráció kérhető egyes szakrendszerekre, ezt jelezze az Ajánlattételi felhívásban. Ebben az esetben arányosan csökken az ajánlati ár.

Az ASP rendelet 7. §. szerint az ASP központ 5 évre visszamenőleg tárolt adatállománynak az iratkezelő szakrendszerbe történő migrálásáról állapodhat meg az önkormányzattal. A korábbi iratkezelési szoftver(ek) adatállományának migrációja a csatlakozó önkormányzat feladata.

Az adó szakrendszer adatmigrálásában nem szükséges külső szakértő, az ASP rendelet 7. § alapján: a helyi önkormányzat a Kincstár útján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 44. § (2) bekezdésével érintett helyi önkormányzatok esetében a Kincstár közreműködésével – gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.

Feladat

elektronikus adatok betöltése az ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján. Elvárás, hogy olyan minőségű adatok kerüljenek migrálásra, amelyek megfelelnek az ASP központ beépített ellenőrző rendszerének.

Elvégzendő feladatok:

Eredmény leírása: megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében

A feladat része valamennyi migrációhoz kapcsolódó szakértői feladat elvégzése a Megrendelő által képviselt helyi önkormányzat(ok)ra vonatkozóan, az ASP ellenőrző rendszere által hibásnak jelölt adatok javítása, szükség esetén a projekt fizikai befejezéséig (2018.06.30-ig) az adatbetöltés kiegészítése, a migráció megismétlése. A feladatnak nem része a kapott vagy rendelkezésre álló adatok tartalmi, szakmai megfelelőségének vizsgálata, a hiányzó adatok pótlása.

Egy-egy migrációs állomány elkészítésére vonatkozó határidő: az ASP központ által meghatározott adatszerkezet és ismertető, valamint a hibátlanul működő import funkció publikálást követő 10 munkanapon belül. Az elkészítés idejében nem számít bele az az idő, melyben a Vállalkozónak a Megrendelő vagy az ASP központ válaszára kellett várnia.

Az IP Monitoring Kft. az Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés, élesítés feladatokra az E-Szoftverfejlesztő Kft. szakmai együttműködő partnere.

Adatmigráció során a következő migrációs állományok előállítását vállaljuk (az ASP központtól függően):

 1. Gazdálkodási rendszer migrációja
  • alapadat feltöltő
  • ügyfél törzsadatok
  • szállítói és vevő számlák 2014.01.01-től
  • szállítói és vevő számlák 2014 előtti 2016.12.31-ig kiegyenlítetlen számlák
  • egyéb követelések és kötelezettségek 2014.01.01-től
  • egyéb követelések és kötelezettségek 2014 előtti 2016.12.31-ig kiegyenlítetlen
  • kötelezettségvállalás (szerződések)
  • generált kötelezettségvállalás (értékhatár alatti számlák esetén generálni kell)
  • 2017 évi nyitó főkönyv
  • 2017 évi eredeti előirányzat
  • későbbi, esetleges migrációs igények (pénztárbizonylatok, bankkivonatok)
  • tárgyi eszköz kartonok 2016.12.31-i állapotnak megfelelő adatokkal

  A feladatnak nem része:

  • a könyvelés migrációja sem 2016, sem korábbi évekre vonatkozóan
  • tárgyi eszköz nyilvántartás átszervezése (pl. intézmények kialakítása)
  • tárgyi eszközök rögzítése, leltár készítése
  • könyvelési hibák javítása

 2. Kataszter migrációja
  • Rendelet szerinti kataszteri adatok migrációja az ASP által meghatározott formátumban.

  A feladatnak nem része:

  • a kataszteri felmérés, rögzítés
  • korábbi évek változás analitikájának migrálása (ASP nem fogadja)
  • kataszteri adatok javítása

 3. Iratkezelő rendszer migrációja
  • Törzsadatok és irat meta adatok migrációja maximum az ASP által fogadott mennyiségű évre visszamenőleg

  A feladatnak nem része:

  • szkennelt és egyéb elektronikus állományok átadása (ASP nem fogadja)
  • selejtezés, irattárazás

Valamennyi szakrendszerre vonatkozóan a feladat része:

Ajánlat:

Az ASP migrációs pályázatírással, projektmenedzsmenttel, alkalmazandó dokumentumokkal kapcsolatosan elsősorban a saját pályázatíróval való együttműködést javasoljuk, informatikai eszközök beszerzésével a saját rendszergazda vagy informatikai beszállító, informatikai biztonsági szabályzattal kapcsolatosan az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős bevonásával (ha vannak).

Ha a pályázattal, szolgáltatással, csatlakozási feladatokkal kapcsolatban kérdése, kérése van, akkor keressen meg az elérhetőségeken.

Az IP Monitoring Kft. vállalja az ASP csatlakozással kapcsolatos szolgáltatások teljes körű elvégzését (előleg nélkül, referenciával, garanciával):

Kérjen ASP migrációs ajánlatot, szolgáltatásra vonatkozó szerkeszthető Ajánlattételi felhívás minta: Ajánlattételi felhívás minta letöltése

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97