Információk az E-ügyintézésről


2017 November 16.

Az E-Szoftverfejlesztő Kft. több önkormányzati hivatal számára készítette el a kötelező információátadási szabályzatot, melyeket az önkormányzatok véleményezésre beküldtek.

Az EÜF az alábbiakban felsorolt pontosításokat kérte az önkormányzatoktól.

Kéréssel fordultunk az EÜF felé, hogy részletes válaszaikkal segítsék a szabályzatok pontosítását. Amennyiben személyes konzultációt biztosítanak, a teljes szabályzatot pontonként, részletesen is elemezni tudjuk.
Amint sikerül választ kapni a feltett kérdésekre, azonnal módosítani fogjuk az elkészített szabályzatokat.


Információátadási szabályzat tájékoztatás letöltése

Elkészült és az E-Szoftverfejlesztő Kft.-vel való együttműködésünk alapján a szerződött partnereknek (az önkormányzati ASP pályázat 1.3. elektronikus ügyintézés, 1.kategória esetén 1.2.szabályzatok fejezete vagy rendszeres informatikai biztonsági szerződés keretében) INGYENESEN elkészítjük az Információátadási szabályzatot.

Vállaljuk az elkészített szabályzat ingyenes átdolgozását, frissítését 2018 év végéig.

Kérjük töltse ki a http://www.eszoft.hu/euf/szabalyzatalapadatok.xls címen elérhető excel táblázatot és küldje el az euf@eszoft.hu címre, jelezve: IP Monitoring Kft. szerződött partner.

Az adatok alapján előállítják a testre szabott szabályzatot és emailben visszaküldik.
A szabályzatot az EÜF számára a hivatali kapun keresztül, vagy az euf@bm.gov.hu e-mail címre kell elküldeni.


Kérjen ajánlatot az alábbi űrlap segítségével, vagy közvetlenül az eva@ipmonitoring.hu e-mail címenAz elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193173.337608) alapján a helyi önkormányzatoknak, mint elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásokkal kapcsolatban 2018. január elsejétől az elektronikus ügyintézést biztosítani kell. Elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi ügyfélként eljáró állam gazdálkodó szervezet, jogi képviselője, az állam, önkormányzat, költségvetési szerv, stb., azt önkéntesen igénybe vehetik természetes személyek.

Első feladatként 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteni és elküldeni az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára (E-ügyintézési tv. 108. § (3) alapján).
További info: https://euf.gov.hu/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezes-biztositasaval-kapcsolatos-legfontosabb-hataridokrol

Ne fizessen feleslegesen!

Az ASP csatlakozási pályázatra szerződött partnereinknek segítséget szeretnénk nyújtani az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes feladatokkal kapcsolatban (tájékoztatás, ütemterv elkészítése, majd az Információátadási szabályzat elkészítése, adatbejelentés támogatása), függetlenül a pályázattól (tehát a 3000 fő alatti, 1-es támogatási kategóriájú önkormányzatoknak is), a rendszeres informatikai biztonsági tanácsadásra (a 2013. évi L. törvénynek megfelelő informatikai biztonsági rendszer törvényi fenntartására, képviseletére, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatainak ellátására) szerződéssel rendelkező partnereknek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok teljesítésében, a bevezetésben.

Azoknak az önkormányzatoknak, akik az ASP csatlakoztatási pályázatban nem kapnak támogatást az elektronikus ügyintézésre, de a rendszeres informatikai biztonsági tanácsadásra (a 2013. évi L. törvénynek megfelelő informatikai biztonsági rendszer törvényi fenntartására, képviseletére, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy feladatainak ellátására) szerződéssel rendelkeznek, vagy azt 2017. július 31-ig megkötik, támogatjuk az elektronikus ügyintézés bevezetését.

A döntéshez információ: A NEIH az adatszolgáltatások, így az Informatikai biztonsági szabályzat feltöltése esetén kéri az IBF munkakörét létesítő okirat vagy a megbízási szerződés kivonatolt másolatát, valamint jogosultságának, felsőfokú végzettségének és szakirányú képzettségének igazolását, vagy nyilatkozatot a beiskolázásról (NEIH hiánypótlás értesítés)

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97