Célunk

a komplex informatikai szolgáltatások nővekvő, és az új törvényi előírás miatt a közigazgatásban jelentkező jelentős piaci igények kiszolgálása.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek, köztük a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalai számára feladatokat, kötelezettségeket határozott meg, melyekhez jellemzően humán erőforrás és kompetencia hiányában külső tanácsadó igénybevétele szükséges.


Fő tevékenység

a helyi önkormányzatok számára informatikai biztonsági tanácsadás, mely magába foglalja:

  • Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és a részletszabályokat tartalmazó, a törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet elvárásait egyaránt kielégítő informatikai biztonsági rendszer kialakítása, bevezetése,
  • Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátása tanácsadóként, a Hivataloknál előforduló, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok ellátása (folyamatos szolgáltatás, törvényi kötelezettség. Az Ibtv. hatálya alá tartozó szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik biztonságáért felelős személyt szükséges kinevezni vagy megbízni, aki biztosítja az Ibtv.-ben meghatározott követelmények teljesülését. A törvény meghatározza, hogy milyen végzettséggel, szakképzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkező 1 és milyen módon 2 láthatja el ez a feladatot. Jelenleg nagyon kevés szakember rendelkezik az előírt kompetenciával.

Egyéb tevékenységek

  • Ügyvezető, Szűcsné Tóth Éva: menedzsment rendszerek (minőség-, környezetközpontú- és informatikai biztonsági-, valamint energia-) irányítási rendszerek kiépítése, karbantartása, TÜV Rheinland Intercert Kft. (Bp.) és a QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft. (Miskolc) auditoraként felülvizsgálata
  • tanácsadó: menedzsment rendszerek kiépítése, karbantartása
  • szoftverfejlesztő és rendszergazda munkatársak: számítástechnikai szolgáltatások (rendszerkarbantartás, hibaelhárítás, hálózatépítés, informatikai rendszerek telepítése)
  • hardver- és szoftverfejlesztés
  • ASP csatlakozás (Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, eszközbeszerzés és szolgáltatások - működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés élesítés támogatása tevékenységek)

Szűcsné Tóth Éva

automatizálási üzemmérnök, rendszerszervező (NME VAFK), szakokleveles TQM szakértő, minőségmenedzser (Nyíregyházi Főiskola), minőségirányítási és informatikai biztonsági auditor

IP Monitoring Kft. ügyvezető, tanácsadó, elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97