KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció pályázati felhívás letöltése (2017. január 30-án módosított)

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

2017 Augusztus 30.

Módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez-cm-felhvs-6

Változások összefoglalásának megtekintése

2017 Március 31.

Ismét módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez-cm-felhvs-5

A 2. ütemben csatlakozó önkormányzatok számára legfontosabb információ, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.3 pontja: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. április 3. között lehetséges

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. április 21. között lehetséges

2017 Március 13.

Ismét módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez-cm-felhvs-4

A 2. ütemben csatlakozó önkormányzatok számára legfontosabb információ, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.3 pontja: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 14. között lehetséges

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. április 3. között lehetséges

2017 Február 13.

Ismét módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez-cm-felhvs-3

A 2. ütemben csatlakozó önkormányzatok számára legfontosabb információ, hogy a pályázat beadási határideje ismét megváltozott és projektszintű likviditási terv készítése szükséges:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.4.2 pontja: Kiválasztási kritériumok

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok pont kiegészítésre került az alábbi tétellel:

„A projektszintű likviditási terv benyújtásra került (amennyiben releváns)”

4.3 pontja: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 6. között lehetséges

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 14. között lehetséges

5.4 pontja: Előleg igénylése

A pont kiegészítésre került az alábbiak alapján:

„Támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.”

6.1 pontja: A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

A pont kiegészítésre került az alábbiak alapján:

4. Amennyiben releváns, a projektszintű likviditási terv

A Felhívás szakmai mellékletei

A pont kiegészítésre került az alábbi melléklettel:

3. számú melléklet: Projektszintű likviditási terv sablon

2017 Január 30.

Módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-csatlakoztatsi-konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszgos-kiterjesztshez-cm-felhvs-2

A 2. ütemben csatlakozó önkormányzatok számára legfontosabb információ, hogy a pályázat beadási határideje megváltozott:

Módosuló pont megnevezése Korábbi szöveg Új szöveg
4.3. pont:
"A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja" került módosításra
2. időszak:
Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletében nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében:
2017. február 1. - 2017. február 28. között lehetséges
2. időszak:
Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletében nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében:
2017. február 6. - 2017. március 6. között lehetséges

Változások összefoglalásának megtekintése

Ajánlat:

Az ASP pályázatírással, projektmenedzsmenttel, alkalmazandó dokumentumokkal kapcsolatosan elsősorban a saját pályázatíróval való együttműködést javasoljuk, informatikai eszközök beszerzésével a saját rendszergazda vagy informatikai beszállító, informatikai biztonsági szabályzattal kapcsolatosan az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős bevonásával (ha vannak).

Ha a pályázattal, szolgáltatással, csatlakozási feladatokkal kapcsolatban kérdése, kérése van, akkor keressen meg az elérhetőségeken.

Az IP Monitoring Kft. vállalja az ASP csatlakozással kapcsolatos szolgáltatások teljes körű elvégzését (előleg nélkül, referenciával, garanciával):

Kérjen ASP migrációs ajánlatot, szolgáltatásra vonatkozó szerkeszthető Ajánlattételi felhívás minta: Ajánlattételi felhívás minta letöltése

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97