ASP előzmény

A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197239.332724)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései:

Pályázati felhívás

A felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

A felhívás keretében, az ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.

Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét, részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt részletes információt és támogatást.

A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott rögzített előfeltételek megléte.

Az önkormányzati ASP rendszer elemei:

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez

A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.

Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.

A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén lehetséges.

Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem igényelhető.

Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági időszakon belül, a projekt megvalósítása keretében a felmerült költségek 2014. január 1-től számolhatók el.

A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97