E-ügyintézés ütemterv


Az E-ügyintézési tv. 108. §-ának (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetnek 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteni és azt a Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) számára meg kell küldeni.

A kötelezettség minden önkormányzatot érint függetlenül az ASP csatlakozás időpontjától és a csatlakozás módjától.


Az E-ügyintézési tv-nek való megfelelés érdekében a Belügyminisztérium segítséget nyújt az önkormányzatoknak mintaütemterv elkészítésével, mely megfelel a követelményeknek.
Letölthető ütemterv: https://euf.gov.hu/utemtervvel-kapcsolatos-tajekoztato

Az elektronikus ügyintézésre felkészülésként elkészítettünk a mintaütemtervtől részletesebb tervet, melyet tájékoztatásul közzéteszünk.
Ez tartalmaz valamennyi, a Belügyminisztérium mintaütemtervében szereplő feladatot, megfelel az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet számára.

Szerkeszthető formátumban letölthető: Ütemterv minta részletes feladatokkal

Az ütemtervet önkormányzatonként a jegyző aláírásával hitelesített formában kell megküldeni 2017. június 30-ig az EÜF számára a hivatali kapun keresztül, vagy az euf@bm.gov.hu e-mail címre.

További kérdés esetén keressen meg az elérhetőségeken.


Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97