Helyzetfelmérés információk


Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázati felhívás keretében az 1.2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása feladat során megbízásunk és a felhívás értelmében az ASP működési kereteinek megfelelően, módosításra kerül a Hivatal IT biztonsági szabályzata.


Tervezett munka:

 1. A Hivatal és szervezeti egységei jelenlegi és elvárt biztonsági szintjének megállapítása
 2. Az önkormányzat(ok) által használt elektronikus információs rendszerek felmérése (települési és nemzetiségi önkormányzatonként),
 3. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályához tartozó védelmi intézkedések meghatározása, kockázatértékelés előkészítése
 4. Az informatikai rendszerek biztonsági osztályához előírt védelmi intézkedések megvalósulásának felmérése (adminisztratív, fizikai és logikai követelmények teljesülése az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM. rendelet alapján
 5. A hiányosságokról készült Cselekvési terv előkészítése

A helyzetfelmérésre kérem készítse elő az alábbiakat (ha vannak):

 1. meglévő, informatikai biztonsági tárgyú szabályzatok (ha azok egyedileg készültek, az elkészítendő Informatikai biztonsági szabályzathoz alap adatként kérik felhasználni),
 2. dokumentumok, nyilvántartások (pl. hardver/szoftver nyilvántartás, jogosultsági nyilvántartás, kiosztott kulcsok nyilvántartása),
 3. kockázatfelmérések, kockázatértékelések
 4. rendszergazda szerződés(ek)
 5. az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelőssel kapcsolatos dokumentumok (IBF kinevezési okirata, vagy a megbízási szerződés kivonata, az IBF felsőfokú végzettsége és szakirányú képzettsége)
 6. az informatikai eszközök karbantartásával kapcsolatos dokumentumok (munkalapok)
 7. vagyonvédelmi rendszerrel kapcsolatos dokumentumok (pl. távfelügyeleti szerződések), kód/kulcsnyilvántartás

Ha a felméréshez szükséges információk biztosításával, az érintettek közreműködésével hiánytalanul megtörténik a Hivatal által használt információs rendszerek elvárt biztonsági osztályához tartozó követelmények megvalósulásának ellenőrzése (tételesen: a Hivatal hogyan teljesíti az előírtakat), akkor közreműködünk az Osztályba sorolás és védelmi intézkedés (NEIH-OVI) űrlapok kitöltésében.

A nem ellenőrizhető követelményeket a NEIH számára készülő űrlapokon nem teljesítettnek kell tekintenünk, melyek megszüntetésére a Hivatalnak intézkedéseket kell hoznia (Cselekvési terv). A tervben megjelölt határidők lejárta után a hatóság helyszíni ellenőrzést tarthat.

Ha kérdése van, kérem keressen elérhetőségeinken.


Ajánlat:

Iratkezelési rendszer fejlesztőjeként az irattározási folyamat alapos ismeretével rendelkező szakértő csapattal együttműködve komplett szolgáltatás keretében vállaljuk mindkét szabályzat elkészítését a támogatási összegen belül, a szabályzatokat szükség esetén az ASP csatlakoztatási projekt fizikai befejezéséig, 2018. június 30-ig aktualizáljuk (figyelembe véve az egyes szakrendszerek csatlakoztatási időpontját és az ellenőrzéseket, jóváhagyásokat).

Pályázat-technikailag javasolt az ASP szolgáltatások, köztük a szabályzatok egységes kezelése. Kérjen ajánlatot bármely szolgáltatásra,
töltse le a szerkeszthető Ajánlattételi felhívást

Az IP Monitoring Kft. vállalja az ASP csatlakozással kapcsolatos szolgáltatások teljes körű elvégzését:

Figyelem: az ajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges.

Tisztelt Partnereink! Migrációval kapcsolatos probléma, kérdés esetén az E-Szoftverfejlesztő Kft-t keressék, az alábbi elérhetőségeken:
eszoftirodafgy@gmail.com, migracio@eszoft.hu, telefon: +36 44 449 153, +36 70 775 32 97